Manuel Form Yönetimi

React Native de form yönetimini manuel veya formik kütüphanesi ile yapabiliriz. Öncelikle manuel olarak örnek bir form oluşturup bunu görünteleyecek şekilde kodumuzu oluşturduk. Username, email, password ve passwordconfirm alanlarını oluşturduk ilk başta bu alanları boş şekilde belirledik. Daha sonra form üzerinden bunları kontrol edecek şekilde validasyon oluşturduk. Değişiklikleri tutacak şekilde handleChange içinde text parametresi ve girilen değer şeklinde inputu belirledik. Bunu da TextInput içinde onChangeText içinde girilen değere göre örneğin username, email, password şeklinde değişiklileri ekrana bastırdık.

//src/components/Form.js
import { View, Text, TextInput, StyleSheet, Button } from "react-native";
import React, { useState } from "react";

const Form = () => {
 const [form, setForm] = useState({
  username: "",
  email: "",
  password: "",
  passwordconfirm: "",
 });

 const handleSubmit = () => {
  if (!form.username) {
   return false;
  }
  if (!form.email) {
   return false;
  }
  if (!form.password) {
   return false;
  }
  if (!form.passwordconfirm || form.password !== form.passwordconfirm) {
   return false;
  }

  console.log({ form });
 };

 const handleChange = (text, input) => {
  setForm({ ...prev, [input]: text });
 };

 return (
  <View style={styles.container}>
   <View style={styles.item}>
    <TextInput
     style={styles.input}
     placeholder="username"
     value={form.username}
     onChangeText={(text) => handleChange(text, "username")}
    />
   </View>

   <View style={styles.item}>
    <TextInput
     style={styles.input}
     autoCapitalize="none" //Oto büyük harfle başlamayı kapattık
     keyboardType="email-address" //Eposta formatına göre klavye açacak
     placeholder="e-mail"
     value={form.email}
     onChangeText={(text) => handleChange(text, "email")}
    />
   </View>

   <View style={styles.item}>
    <TextInput
     style={styles.input}
     placeholder="password"
     secureTextEntry
     value={form.password}
     onChangeText={(text) => handleChange(text, "password")}
    />
   </View>

   <View style={styles.item}>
    <TextInput
     style={styles.input}
     placeholder="password confirm"
     secureTextEntry
     value={form.passwordconfirm}
     onChangeText={(text) => handleChange(text, "passwordconfirm")}
    />
   </View>

   <View style={styles.item}>
    <Button title="Register" onPress={handleSubmit} />
   </View>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  width: "100%",
  padding: 20,
 },
 item: {
  marginBottom: 4,
 },
 input: {
  borderWidth: 1,
  borderColor: "#999",
  padding: 10,
  fontSize: 24,
  width: "100%",
 },
});

export default Form;
//App.js
import { StatusBar } from "expo-status-bar";
import { StyleSheet, Text, View } from "react-native";
import Form from "./src/components/Form";

export default function App() {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Form />
  </View>
 );
}

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  backgroundColor: "#fff",
  alignItems: "center",
  justifyContent: "center",
 },
});
İnternet sitesi https://abdullahsarihan.com
Yazı oluşturuldu 108

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.