Asp.Net Core – program.cs – startup.cs – appsettings.json

Asp.net core içerisinde program.cs barındırdığı için özünde bir console uygulamasıdır. Asp.net core dahilinde sunucu barındırır. (Kestrel) İşte o sunucuyu ayağa kaldırdığı nokta Program.cs dosyasıdır. Asp.net Core da kestrel sunucusunu ayağa kaldırmak için program.cs içindeki CreateHostBuilder fonksiyonunu tetiklememiz gerekiyor. appsettings.json uygulamada belirli statik değerleri tuttuğumuz konfigürasyon dosyası. (Ör: Veri tabanı bağlantı metni)

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.