View e Tuple Nesne Gönderimi ve Kullanımı – ViewModel

Product ve User nesnesini bir bütün olarak tasarlamak istiyorsak bir ViewModel oluşturuyoruz.  Product ve User referansını içerisine koyuyoruz. İlgili nesneleri bu referans üzerinden işaret ediyoruz/referans ediyoruz. Dolayısıyla bir ViewModel üzerinde birden fazla nesneyi referans edip, tek bir nesne üzerinden kullanabiliyoruz. ViewModel Tuple nesnesi p ve u isimlendirme vermezsek item1, item2 olarak çıkacak. Tuple nesnesi ile […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.