Controller (Komutan) — NonAction NonController Attributeları

Controller ın temel yegane amacı sadece reauestları karşılamaktır. Controller sınıfı ekstradan bir iş mantığı, algoritma yürütmemelidir.  Sadece request i karşılamalı, bu request in gereği olan algoritmaları, servisleri tetiklemeli. Controller işin komutanıdır. İş yapanı değildir. İş mantığı başka yerlerde, sınıflarda, servislerde tanımlanması gerekir. Action methotlar Controller ın yaverleridir. Actionlar iş yapmaz iş yapan iş mantığını yürüten […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.