CountDown – Geri Sayım

// CountDown.js
import React, { useState, useEffect } from "react";
import { View, Text, StyleSheet } from "react-native";
import DateTimePicker from "@react-native-community/datetimepicker";

const CountDown = () => {
 const [selectedDate, setSelectedDate] = useState(new Date());
 const [countdown, setCountdown] = useState({
  days: 0,
  hours: 0,
  minutes: 0,
  seconds: 0,
 });

 const handleDateChange = (_, date) => {
  if (date) {
   setSelectedDate(date);
  }
 };

 useEffect(() => {
  const interval = setInterval(() => {
   const now = new Date();
   const difference = selectedDate - now;

   if (difference <= 0) {
    clearInterval(interval);
    setCountdown({ days: 0, hours: 0, minutes: 0, seconds: 0 });
   } else {
    const days = Math.floor(difference / (1000 * 60 * 60 * 24));
    const hours = Math.floor(
     (difference % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)
    );
    const minutes = Math.floor(
     (difference % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)
    );
    const seconds = Math.floor((difference % (1000 * 60)) / 1000);

    setCountdown({ days, hours, minutes, seconds });
   }
  }, 1000);

  return () => clearInterval(interval);
 }, [selectedDate]);

 return (
  <View style={styles.container}>
   <DateTimePicker
    value={selectedDate}
    mode="datetime"
    display="spinner"
    onChange={handleDateChange}
   />
   <Text style={styles.countdownText}>
    Countdown: {countdown.days}d {countdown.hours}h {countdown.minutes}m{" "}
    {countdown.seconds}s
   </Text>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  justifyContent: "center",
  alignItems: "center",
 },
 countdownText: {
  fontSize: 18,
 },
});

export default CountDown;
// App.js
import React from "react";
import CountDown from "./src/components/CountDown";
import { SafeAreaView } from "react-native";

const App = () => {
 return (
  <SafeAreaView style={{ flex: 1 }}>
   <CountDown />
  </SafeAreaView>
 );
};

export default App;
İnternet sitesi https://abdullahsarihan.com
Yazı oluşturuldu 108

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.