Header Buttons

// App.js
import * as React from "react";
import { View, Text, Button } from "react-native";
import { NavigationContainer } from "@react-navigation/native";
import { createNativeStackNavigator } from "@react-navigation/native-stack";
import HomeScreen from "./src/screens/Home";
import UsersScreen from "./src/screens/Users";
import UserDetail from "./src/screens/UsersDetail";
import HeaderLogo from "./src/components/HeaderLogo";

// screens
const Stack = createNativeStackNavigator();

function App() {
 return (
  <NavigationContainer>
   <Stack.Navigator
    initialRouteName="Home"
    screenOptions={{
     headerStyle: {
      backgroundColor: "#f4511e",
     },
     headerTintColor: "#fff",
     headerTitleStyle: {
      fontWeight: "bold",
     },
    }}
   >
    <Stack.Screen
     name="Home"
     component={HomeScreen}
     options={{
      title: "Anasayfa",
      headerTitle: (props) => <HeaderLogo {...props} />,
      // headerRight: () => (
      //  <Button
      //   onPress={() => alert("This is a button!")}
      //   title="Right Btn"
      //   color="#fff"
      //  />
      // ),
      // headerLeft: () => (
      //  <Button
      //   onPress={() => alert("This is a button!")}
      //   title="Left Btn"
      //   color="#fff"
      //  />
      // ),
     }}
    />
    <Stack.Screen
     name="Users"
     component={UsersScreen}
     options={{
      title: "Kullanıcılar",
     }}
    />
    <Stack.Screen
     name="UserDetail"
     component={UserDetail}
     options={({ route }) => ({ title: route.params.name })}
    />
   </Stack.Navigator>
  </NavigationContainer>
 );
}

export default App;
//Home/index.js
import React, { useState, useEffect } from "react";
import { View, Text, Button } from "react-native";

function HomeScreen({ navigation }) {
 const [count, setCount] = useState(0);

 useEffect(() => {
  navigation.setOptions({
   headerRight: () => (
    <Button onPress={() => setCount((c) => c + 1)} title="Update" />
   ),
  });
 }, [navigation]);

 return (
  <View style={{ flex: 1, alignItems: "center", justifyContent: "center" }}>
   <Text>{count}</Text>
   <Text>Home Screen</Text>
   <Button
    title="Kullanıcılar"
    onPress={() => navigation.navigate("Users")}
   />

   {/* <Button title="Users" onPress={() => navigation.push("Users")} /> */}
  </View>
 );
}

export default HomeScreen;
İnternet sitesi https://abdullahsarihan.com
Yazı oluşturuldu 108

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.