React Navigation

import React from "react";
import { View, Text, Button } from "react-native";

function HomeScreen({ navigation }) {
 return (
  <View style={{ flex: 1, alignItems: "center", justifyContent: "center" }}>
   <Text>Home Screen</Text>
   <Button
    title="Kullanıcılar"
    onPress={() => navigation.navigate("Users")}
   />

   {/* <Button title="Users" onPress={() => navigation.push("Users")} /> */}
  </View>
 );
}

export default HomeScreen;
import { View, Text, Button } from "react-native";
import React from "react";

const UsersScreen = ({ navigation }) => {
 return (
  <View style={{ flex: 1, alignItems: "center", justifyContent: "center" }}>
   <Text>UsersScreen</Text>
   <Button title="Anasayfa" onPress={() => navigation.navigate("Home")} />
   <Button title="Geri" onPress={() => navigation.goBack()} />

   {/* <Button title="Home" onPress={() => navigation.push("Home")} /> */}
  </View>
 );
};

export default UsersScreen;
//App.js

import * as React from "react";
import { View, Text } from "react-native";
import { NavigationContainer } from "@react-navigation/native";
import { createNativeStackNavigator } from "@react-navigation/native-stack";
import HomeScreen from "./src/screens/Home";
import UsersScreen from "./src/screens/Users";

// screens
const Stack = createNativeStackNavigator();

function App() {
 return (
  <NavigationContainer>
   <Stack.Navigator initialRouteName="Home">
    <Stack.Screen
     name="Home"
     component={HomeScreen}
     options={{
      title: "Anasayfa",
     }}
    />
    <Stack.Screen
     name="Users"
     component={UsersScreen}
     options={{ title: "Kullanıcılar" }}
    />
   </Stack.Navigator>
  </NavigationContainer>
 );
}

export default App;
İnternet sitesi https://abdullahsarihan.com
Yazı oluşturuldu 108

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.