Ekranlar arası veri taşıma

//Home/index.js
import React from "react";
import { View, Text, Button } from "react-native";

function HomeScreen({ navigation }) {
 return (
  <View style={{ flex: 1, alignItems: "center", justifyContent: "center" }}>
   <Text>Home Screen</Text>
   <Button
    title="Kullanıcılar"
    onPress={() => navigation.navigate("Users")}
   />

   {/* <Button title="Users" onPress={() => navigation.push("Users")} /> */}
  </View>
 );
}

export default HomeScreen;
//Users/index.js
import { View, Text, Button, FlatList } from "react-native";
import React from "react";
import Item from "./item";

const data = [
 {
  id: 1,
  name: "Ahmet",
 },
 {
  id: 2,
  name: "Ayşe",
 },
 {
  id: 3,
  name: "Fatma",
 },
];

const UsersScreen = () => {
 return (
  <View style={{ flex: 1 }}>
   <FlatList
    data={data}
    keyExtractor={(item) => item.id}
    renderItem={({ item }) => <Item item={item} />}
   />
  </View>
 );
};

export default UsersScreen;
//Users/item.js
import { View, Text, StyleSheet, TouchableOpacity } from "react-native";
import React from "react";
import { useNavigation } from "@react-navigation/native";

const item = ({ item }) => {
 const navigation = useNavigation();

 return (
  <View style={styles.container}>
   <TouchableOpacity onPress={() => navigation.navigate("UserDetail", item)}>
    <Text style={styles.text}>{item.name}</Text>
   </TouchableOpacity>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  padding: 10,
  backgroundColor: "#D8D8D8",
  borderBottomWidth: 1,
 },
 text: {
  fontSize: 24,
 },
});

export default item;
//UserDetail/index.js
import { View, Text, StyleSheet } from "react-native";
import React from "react";

const UserDetail = ({ route }) => {
 const data = route.params;

 return (
  <View>
   <Text style={styles.text}>UserDetail</Text>
   <Text style={styles.text}>{JSON.stringify(data, null, 2)}</Text>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 text: {
  fontSize: 24,
 },
});

export default UserDetail;
// App.js
import * as React from "react";
import { View, Text } from "react-native";
import { NavigationContainer } from "@react-navigation/native";
import { createNativeStackNavigator } from "@react-navigation/native-stack";
import HomeScreen from "./src/screens/Home";
import UsersScreen from "./src/screens/Users";
import UserDetail from "./src/screens/UsersDetail";

// screens
const Stack = createNativeStackNavigator();

function App() {
 return (
  <NavigationContainer>
   <Stack.Navigator initialRouteName="Home">
    <Stack.Screen
     name="Home"
     component={HomeScreen}
     options={{
      title: "Anasayfa",
     }}
    />
    <Stack.Screen
     name="Users"
     component={UsersScreen}
     options={{ title: "Kullanıcılar" }}
    />
    <Stack.Screen
     name="UserDetail"
     component={UserDetail}
     options={{ title: "Kullanıcı" }}
    />
   </Stack.Navigator>
  </NavigationContainer>
 );
}

export default App;
İnternet sitesi https://abdullahsarihan.com
Yazı oluşturuldu 108

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.