Fetch-2 Next Button

//src/navigation/DrawerNavigator.js
import React from "react";
import { createDrawerNavigator } from "@react-navigation/drawer";

import { USersStackNavigator } from "./StackNavigator";
import TabNavigator from "./TabNavigator";
import DrawerContent from "../components/DrawerContent";
const Drawer = createDrawerNavigator();

const DrawerNavigator = () => {
 return (
  <Drawer.Navigator
   screenOptions={{
    headerShown: false,
    drawerPosition: "right",
    drawerType: "front",
    swipeEnabled: true, // elle kaydırma
    drawerStyle: { width: 150 },
   }}
   //drawerContent={() => <DrawerContent />}
   initialRouteName="UsersDrawer"
  >
   <Drawer.Screen
    name="HomeDrawer"
    options={{ title: "Home" }}
    component={TabNavigator}
   />
   <Drawer.Screen
    name="UsersDrawer"
    options={{ title: "Users" }}
    component={USersStackNavigator}
   />
  </Drawer.Navigator>
 );
};

export default DrawerNavigator;
//src/navigation/StackNavigator.js
import React from "react";
import { View, Text, Button } from "react-native";
import { createNativeStackNavigator } from "@react-navigation/native-stack";
import Ionicons from "@expo/vector-icons/Ionicons";

// screens
import HomeScreen from "../screens/Home";
import UsersScreen from "../screens/Users";
import UserDetail from "../screens/UsersDetail";
import DrawerButton from "../components/DrawerButton";

//Home Stack
const HomeStack = createNativeStackNavigator();

function HomeStackNavigator() {
 return (
  <HomeStack.Navigator>
   <HomeStack.Screen
    name="Home"
    component={HomeScreen}
    options={() => ({
     headerLeft: () => <DrawerButton />,

     //  (
     // <Button
     //  title="Open Drawer"
     //  onPress={() => navigation.toggleDrawer()}
     // //  onPress={() => navigation.openDrawer()}
     // />
     //  ),
    })}
   />
  </HomeStack.Navigator>
 );
}

//Settings Stack
const UsersStack = createNativeStackNavigator();

function USersStackNavigator() {
 return (
  <UsersStack.Navigator>
   <UsersStack.Screen name="Users" component={UsersScreen} />
   <UsersStack.Screen name="UserDetail" component={UserDetail} />
  </UsersStack.Navigator>
 );
}

export { HomeStackNavigator, USersStackNavigator };
//Users/index.js
import { View, Text, Button, FlatList } from "react-native";
import React, { useEffect, useState } from "react";
import Item from "./item";
import Loading from "../../components/Loading";

const data = [
 {
  id: 1,
  name: "Ahmet",
 },
 {
  id: 2,
  name: "Ayşe",
 },
 {
  id: 3,
  name: "Fatma",
 },
];

const UsersScreen = () => {
 const [users, setUsers] = useState([]);
 const [loading, setLoading] = useState([true]);

 useEffect(() => {
  fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/users")
   .then((res) => res.json())
   .then((data) => setUsers(data))
   .finally(() => setLoading(false));
 }, []);

 return (
  <View style={{ flex: 1 }}>
   {loading ? (
    <Loading text="Loading..." />
   ) : (
    <FlatList
     data={users}
     keyExtractor={(item) => item.id}
     renderItem={({ item }) => <Item id={item.id} name={item.name} />}
    />
   )}
  </View>
 );
};

export default UsersScreen;
//Users/item.js
import { View, Text, StyleSheet, TouchableOpacity } from "react-native";
import React from "react";
import { useNavigation } from "@react-navigation/native";

const item = ({ name, id }) => {
 const navigation = useNavigation();

 return (
  <View style={styles.container}>
   <TouchableOpacity
    onPress={() => navigation.navigate("UserDetail", { id })}
   >
    <Text style={styles.text}>{name}</Text>
   </TouchableOpacity>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  padding: 10,
  backgroundColor: "#D8D8D8",
  borderBottomWidth: 1,
 },
 text: {
  fontSize: 24,
 },
});

export default item;
//UserDetail/index.js
import { View, Text, StyleSheet, Button } from "react-native";
import React, { useEffect, useState, useLayoutEffect } from "react";
import Loading from "../../components/Loading";

const UserDetail = ({ route, navigation }) => {
 const { id } = route.params;

 const [userId, setUserId] = useState(id);
 const [user, setUser] = useState(null);
 const [loading, setLoading] = useState(true);

 useLayoutEffect(() => {
  navigation.setOptions({
   headerRight: () => (
    <Button
     onPress={() => setUserId((id) => (id + 1 === 11 ? 1 : id + 1))}
     title="Next"
    />
   ),
  });
 }, [navigation]);

 useEffect(() => {
  fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/users/${userId}`)
   .then((res) => res.json())
   .then((data) => setUser(data))
   .finally(() => setLoading(false));
 }, [userId]);

 return (
  <View>
   {loading ? (
    <Loading text="Loading User..." />
   ) : (
    <>
     <Text style={styles.text}>UserDetail</Text>
     <Text style={styles.text}>{JSON.stringify(user, null, 2)}</Text>
    </>
   )}
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 text: {
  fontSize: 20,
 },
});

export default UserDetail;
// App.js
import * as React from "react";
import { View, Text, Button } from "react-native";
import { NavigationContainer } from "@react-navigation/native";
import BottomTabNavigator from "./src/navigation/TabNavigator";
import DrawerNavigator from "./src/navigation/DrawerNavigator";

function App() {
 return (
  <NavigationContainer>
   <DrawerNavigator />
  </NavigationContainer>
 );
}

export default App;
İnternet sitesi https://abdullahsarihan.com
Yazı oluşturuldu 108

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.