Context API

Global bir state tanımı oluşturup bunu herhangi bir component üzerinde kullanıp veya bunun değerini değiştirmekle ilgili çalışmalar yapacağız.

//App.js
import LangContext, { LangContextProvider } from "./src/context/LangContext";
import { ThemeContextProvider } from "./src/context/ThemeContext";
import Router from "./src/Router";

function App() {
 return (
  <LangContextProvider>
   <ThemeContextProvider>
    <Router />
   </ThemeContextProvider>
  </LangContextProvider>
 );
}

export default App;
//src/Router.js
import React from "react";
import { NavigationContainer } from "@react-navigation/native";
import { createNativeStackNavigator } from "@react-navigation/native-stack";

//screens
import Home from "./screens/Home";
import Settings from "./screens/Settings";

const Stack = createNativeStackNavigator();

const Router = () => {
 return (
  <NavigationContainer>
   <Stack.Navigator>
    <Stack.Screen name="Home" component={Home} />
    <Stack.Screen name="Settings" component={Settings} />
   </Stack.Navigator>
  </NavigationContainer>
 );
};

export default Router;
//src/screens/Home.js
import { View, Text, Button, StyleSheet } from "react-native";
import React, { useContext } from "react";
import ThemeContext from "../context/ThemeContext";
import LangContext from "../context/LangContext";

const Home = ({ navigation }) => {
 const { theme, toggleTheme } = useContext(ThemeContext);
 const { lang, setLang } = useContext(LangContext);

 return (
  <View style={{ flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }}>
   <Text style={styles.text}>Active Theme: {theme}</Text>
   <Text style={styles.text}>Active Language: {lang}</Text>
   <Button title="Toggle Theme" onPress={toggleTheme} />
   <Button
    title="Go to Settings"
    onPress={() => navigation.navigate("Settings")}
   />

   <Text style={{ marginTop: 14 }}>Change Language</Text>
   <View style={styles.buttons}>
    <Button title="tr-TR" onPress={() => setLang("tr-TR")} />
    <Button title="en-US" onPress={() => setLang("en-US")} />
   </View>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 text: {
  fontSize: 20,
 },
 buttons: {
  flexDirection: "row",
 },
});

export default Home;
//src/screens/Settings.js

import { View, Text, Button, StyleSheet } from "react-native";
import React, { useContext } from "react";
import ThemeContext from "../context/ThemeContext";
import LangContext from "../context/LangContext";

const Settings = () => {
 const { theme, toggleTheme } = useContext(ThemeContext);
 const { lang, setLang } = useContext(LangContext);
 return (
  <View style={{ flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }}>
   <Text style={styles.text}>Active Language: {lang}</Text>
   <Text style={styles.text}>Active Theme: {theme}</Text>
   <Button title="Toggle Theme" onPress={toggleTheme} />

   <Text style={{ marginTop: 14 }}>Change Language</Text>
   <View style={styles.buttons}>
    <Button title="tr-TR" onPress={() => setLang("tr-TR")} />
    <Button title="en-US" onPress={() => setLang("en-US")} />
   </View>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 text: {
  fontSize: 20,
 },
 buttons: {
  flexDirection: "row",
 },
});

export default Settings;
//src/context/Langcontext.js
import { createContext, useState } from "react";
const LangContext = createContext();
export const LangContextProvider = ({ children }) => {
const [lang, setLang] = useState("tr-TR");
const values = {
lang,
setLang,
};
return <LangContext.Provider value={values}>{children}</LangContext.Provider>;
};
export default LangContext;
//src/context/ThemeContext.js

import { createContext, useState } from "react";

const ThemeContext = createContext();

export const ThemeContextProvider = ({ children }) => {
 const [theme, setTheme] = useState("dark");

 const toggleTheme = () => {
  setTheme((prev) => (prev === "dark" ? "light" : "dark"));
 };

 const values = {
  theme,
  toggleTheme,
 };

 return (
  <ThemeContext.Provider value={values}>{children}</ThemeContext.Provider>
 );
};

export default ThemeContext;

Aşağıdaki şekilde de kullanılabilir.

//src/context/Langcontext.js
import { createContext, useContext, useState } from "react";

const LangContext = createContext();

export const LangContextProvider = ({ children }) => {
 const [lang, setLang] = useState("tr-TR");

 const values = {
  lang,
  setLang,
 };

 return <LangContext.Provider value={values}>{children}</LangContext.Provider>;
};

export const useLang = () => {
 const context = useContext(LangContext);

 if (context === undefined) {
  throw new Error("useLang hook must be call inside ThemeContextProvider");
 }

 return context;
};
//src/context/ThemeContext.js

import { createContext, useContext, useState } from "react";

const ThemeContext = createContext();

export const ThemeContextProvider = ({ children }) => {
 const [theme, setTheme] = useState("dark");

 const toggleTheme = () => {
  setTheme((prev) => (prev === "dark" ? "light" : "dark"));
 };

 const values = {
  theme,
  toggleTheme,
 };

 return (
  <ThemeContext.Provider value={values}>{children}</ThemeContext.Provider>
 );
};

export const useTheme = () => {
 const context = useContext(ThemeContext);

 if (context === undefined) {
  throw new Error("useTheme hook must be call inside ThemeContextProvider");
 }

 return context;
};
//src/screens/Home.js
import { View, Text, Button, StyleSheet } from "react-native";
import React from "react";
import { useTheme } from "../context/ThemeContext";
import { useLang } from "../context/LangContext";

const Home = ({ navigation }) => {
 const { theme, toggleTheme } = useTheme();
 const { lang, setLang } = useLang();

 return (
  <View style={{ flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }}>
   <Text style={styles.text}>Active Theme: {theme}</Text>
   <Text style={styles.text}>Active Language: {lang}</Text>
   <Button title="Toggle Theme" onPress={toggleTheme} />
   <Button
    title="Go to Settings"
    onPress={() => navigation.navigate("Settings")}
   />

   <Text style={{ marginTop: 14 }}>Change Language</Text>
   <View style={styles.buttons}>
    <Button title="tr-TR" onPress={() => setLang("tr-TR")} />
    <Button title="en-US" onPress={() => setLang("en-US")} />
   </View>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 text: {
  fontSize: 20,
 },
 buttons: {
  flexDirection: "row",
 },
});

export default Home;
//src/screens/Settings.js

import { View, Text, Button, StyleSheet } from "react-native";
import React from "react";
import { useTheme } from "../context/ThemeContext";
import { useLang } from "../context/LangContext";

const Settings = () => {
 const { theme, toggleTheme } = useTheme();
 const { lang, setLang } = useLang();
 return (
  <View style={{ flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }}>
   <Text style={styles.text}>Active Language: {lang}</Text>
   <Text style={styles.text}>Active Theme: {theme}</Text>
   <Button title="Toggle Theme" onPress={toggleTheme} />

   <Text style={{ marginTop: 14 }}>Change Language</Text>
   <View style={styles.buttons}>
    <Button title="tr-TR" onPress={() => setLang("tr-TR")} />
    <Button title="en-US" onPress={() => setLang("en-US")} />
   </View>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 text: {
  fontSize: 20,
 },
 buttons: {
  flexDirection: "row",
 },
});

export default Settings;
İnternet sitesi https://abdullahsarihan.com
Yazı oluşturuldu 108

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.