Nativebase UI Kit

Nativebase i var olan bir proje üzerine expo ve npm şeklinde kuracağım. Dokümantasyonu takip ederek gerekli kurulumlar yapıldıktan sonra formumuzu daha iyi hale getirmeye çalışacağız. native-base i import edip ihtiyacımıza göre veya kullanmak istediğimiz elemanları Box, FormControl, Input, Button vs. import ediyoruz. Bunları kullanarak formumuzu daha efektif ve güzel hale getirmiş oluyoruz. Button kısmında isLoading={isSubmitting} ile basıldığında yükleniyor simgesi çıkartabiliyoruz. isLoadingText=”Submitting” ile butona basıldığında yüklenirken çıkmasını istediğimiz yazıyı yazabiliyoruz.

//src/components/FormWithFormik
import { View, Text, StyleSheet } from "react-native";
import React from "react";
import { useFormik } from "formik";
import validationSchema from "./validations"; 
import {
 Box,
 FormControl,
 Input,
 WarningOutlineIcon,
 Button,
} from "native-base";

const FormWithFormik = () => {
 const {
  values,
  errors,
  touched,
  isSubmitting,
  handleSubmit,
  handleChange,
  handleBlur,
 } = useFormik({
  initialValues: {
   username: "",
   email: "",
   password: "",
   passwordConfirm: "",
  },
  onSubmit: async (values, bag) => {
   await new Promise((r) => setTimeout(r, 1000));

   if (values.email === "test@test.com") {
    // return bag.setErrors({ email: "Bu mail adresi zaten kullanılıyor." });
    return bag.setFieldError("email", "Bu mail adresi zaten kullanılıyor.");
   }

   bag.resetForm();

   console.log(values);
   console.log(bag);
  },
  validationSchema,
 });
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Text style={styles.text}>Nativebase UI Kit</Text>

   <Box alignItems="center" mb={2}>
    <FormControl isInvalid={errors.username && touched.username} w="100%">
     {/* <FormControl.Label>Username</FormControl.Label> */}
     <Input
      placeholder="Username"
      value={values.username}
      onChangeText={handleChange("username")}
      onBlur={handleBlur("username")}
      editable={!isSubmitting}
      height={50}
      fontSize={20}
     />
     <FormControl.ErrorMessage leftIcon={<WarningOutlineIcon size="xs" />}>
      {errors.username}
     </FormControl.ErrorMessage>
    </FormControl>
   </Box>

   <Box alignItems="center" mb={2}>
    <FormControl isInvalid={errors.email && touched.email} w="100%">
     {/* <FormControl.Label>E-mail</FormControl.Label> */}
     <Input
      placeholder="E-mail"
      value={values.email}
      onChangeText={handleChange("email")}
      onBlur={handleBlur("email")}
      editable={!isSubmitting}
      autoCapitalize="none"
      keyboardType="email-address"
      height={50}
      fontSize={20}
     />
     <FormControl.ErrorMessage leftIcon={<WarningOutlineIcon size="xs" />}>
      {errors.email}
     </FormControl.ErrorMessage>
    </FormControl>
   </Box>

   <Box alignItems="center" mb={2}>
    <FormControl isInvalid={errors.password && touched.password} w="100%">
     {/* <FormControl.Label>Password</FormControl.Label> */}
     <Input
      placeholder="Password"
      value={values.password}
      onChangeText={handleChange("password")}
      onBlur={handleBlur("password")}
      editable={!isSubmitting}
      secureTextEntry
      height={50}
      fontSize={20}
     />
     <FormControl.ErrorMessage leftIcon={<WarningOutlineIcon size="xs" />}>
      {errors.password}
     </FormControl.ErrorMessage>
    </FormControl>
   </Box>

   <Box alignItems="center" mb={2}>
    <FormControl
     isInvalid={errors.passwordConfirm && touched.passwordConfirm}
     w="100%"
    >
     {/* <FormControl.Label>Password Confirm</FormControl.Label> */}
     <Input
      placeholder="Password Confirm"
      value={values.passwordConfirm}
      onChangeText={handleChange("passwordConfirm")}
      onBlur={handleBlur("passwordConfirm")}
      editable={!isSubmitting}
      secureTextEntry
      height={50}
      fontSize={20}
     />
     <FormControl.ErrorMessage leftIcon={<WarningOutlineIcon size="xs" />}>
      {errors.passwordConfirm}
     </FormControl.ErrorMessage>
    </FormControl>
   </Box>

   <Button
    size={"lg"}
    style={styles.items}
    onPress={handleSubmit}
    isLoading={isSubmitting}
    isLoadingText="Submitting"
    disabled={isSubmitting}
   >
    REGISTER
   </Button>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  width: "100%",
  padding: 20,
 },
 item: {
  marginBottom: 4,
 },
 input: {
  borderWidth: 1,
  borderColor: "#999",
  padding: 10,
  fontSize: 24,
  width: "100%",
 },
 text: {
  color: "#8e43e7",
  marginBottom: 20,
  fontSize: 16,
  fontWeight: "bold",
 },
 error: {
  color: "red",
 },
 items: {
  marginTop: 20,
 },
});

export default FormWithFormik;

Gerekli kurulumlardan sonra App.js içinde Nativebase i import ederek kullandık.

//App.js
import { StyleSheet, Text, View } from "react-native";
import FormWithFormik from "./src/components/FormWithFormik";
import { NativeBaseProvider, Box } from "native-base";

export default function App() {
 return (
  <NativeBaseProvider>
   <View style={styles.container}>
    <FormWithFormik />
   </View>
  </NativeBaseProvider>
 );
}

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  backgroundColor: "#fff",
  alignItems: "center",
  justifyContent: "center",
 },
});
//src/components/validations.js
import { object, string, ref } from "yup";

const messages = {
 required: "Bu alan zorunludur.",
 email: "Geçerli bir email girin.",
 min: "En az 5 karakter giriniz.",
};

const validations = object({
 username: string().required(messages.required),
 email: string().email(messages.email).required(messages.required),
 password: string().min(5, messages.min).required(messages.required),
 passwordConfirm: string()
  .oneOf([ref("password")], "Parolalar eşleşmiyor")
  .required(messages.required),
});

export default validations;
İnternet sitesi https://abdullahsarihan.com
Yazı oluşturuldu 108

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.