Drawer Navigator

//src/components/DrawerButton.js
import { TouchableOpacity } from "react-native";
import React from "react";
import Ionicons from "@expo/vector-icons/Ionicons";
import { useNavigation } from "@react-navigation/native";

const DrawerButton = () => {
 const navigation = useNavigation();
 return (
  <TouchableOpacity onPress={() => navigation.openDrawer()}>
   <Ionicons name={"menu"} size={28} color={"#000"} />
  </TouchableOpacity>
 );
};

export default DrawerButton;
//src/components/DrawerContent.js
import { View, Text, SafeAreaView } from "react-native";
import React from "react";

const DrawerContent = () => {
 return (
  <SafeAreaView>
   <Text>DrawerContent</Text>
  </SafeAreaView>
 );
};

export default DrawerContent;
//src/navigation/DrawerNavigator.js
import React from "react";
import { createDrawerNavigator } from "@react-navigation/drawer";

import { USersStackNavigator } from "./StackNavigator";
import TabNavigator from "./TabNavigator";
import DrawerContent from "../components/DrawerContent";
const Drawer = createDrawerNavigator();

const DrawerNavigator = () => {
 return (
  <Drawer.Navigator
   screenOptions={{
    headerShown: false,
    drawerPosition: "right",
    drawerType: "front",
    swipeEnabled: true, // elle kaydırma
    drawerStyle: { width: 150 },
   }}
   drawerContent={() => <DrawerContent />}
  >
   <Drawer.Screen
    name="HomeDrawer"
    options={{ title: "Home" }}
    component={TabNavigator}
   />
   <Drawer.Screen
    name="UsersDrawer"
    options={{ title: "Users" }}
    component={USersStackNavigator}
   />
  </Drawer.Navigator>
 );
};

export default DrawerNavigator;
//src/navigation/StackNavigator.js
import React from "react";
import { View, Text, Button } from "react-native";
import { createNativeStackNavigator } from "@react-navigation/native-stack";
import Ionicons from "@expo/vector-icons/Ionicons";

// screens
import HomeScreen from "../screens/Home";
import UsersScreen from "../screens/Users";
import UserDetail from "../screens/UsersDetail";
import DrawerButton from "../components/DrawerButton";

//Home Stack
const HomeStack = createNativeStackNavigator();

function HomeStackNavigator() {
 return (
  <HomeStack.Navigator>
   <HomeStack.Screen
    name="Home"
    component={HomeScreen}
    options={() => ({
     headerLeft: () => <DrawerButton />,

     //  (
     // <Button
     //  title="Open Drawer"
     //  onPress={() => navigation.toggleDrawer()}
     // //  onPress={() => navigation.openDrawer()}
     // />
     //  ),
    })}
   />
  </HomeStack.Navigator>
 );
}

//Settings Stack
const UsersStack = createNativeStackNavigator();

function USersStackNavigator() {
 return (
  <UsersStack.Navigator>
   <UsersStack.Screen name="Users" component={UsersScreen} />
   <UsersStack.Screen name="UserDetail" component={UserDetail} />
  </UsersStack.Navigator>
 );
}

export { HomeStackNavigator, USersStackNavigator };
//src/navigation/TabNavigator.js
import React from "react";
import { createBottomTabNavigator } from "@react-navigation/bottom-tabs";
import Ionicons from "@expo/vector-icons/Ionicons";
import { HomeStackNavigator, USersStackNavigator } from "./StackNavigator";

const Tab = createBottomTabNavigator();

const BottomTabNavigator = () => (
 <Tab.Navigator
  screenOptions={({ route }) => ({
   headerShown: false,
   tabBarIcon: ({ color, size }) => {
    let iconName;

    if (route.name === "HomeTab") {
     iconName = "home-outline";
    } else if (route.name === "UsersTab") {
     iconName = "people-outline";
    }
    return <Ionicons name={iconName} size={size} color={color} />;
   },
   tabBarActiveTintColor: "tomato",
   tabBarInactiveTintColor: "gray",
  })}
 >
  <Tab.Screen
   name="HomeTab"
   component={HomeStackNavigator}
   options={{ title: "Home" }}
  />
  <Tab.Screen
   name="UsersTab"
   component={USersStackNavigator}
   options={{ tabBarBadge: 3, title: "Users" }}
  />
 </Tab.Navigator>
);

export default BottomTabNavigator;
// App.js
import * as React from "react";
import { View, Text, Button } from "react-native";
import { NavigationContainer } from "@react-navigation/native";
import BottomTabNavigator from "./src/navigation/TabNavigator";
import DrawerNavigator from "./src/navigation/DrawerNavigator";

function App() {
 return (
  <NavigationContainer>
   <DrawerNavigator />
  </NavigationContainer>
 );
}

export default App;
İnternet sitesi https://abdullahsarihan.com
Yazı oluşturuldu 108

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.