Async/Await

import { View, Text, StyleSheet } from "react-native";
import React from "react";
import { measure } from "react-native-reanimated";

const Error = ({ message }) => {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Text style={styles.text}>Error : {message}</Text>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: { flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" },
 text: { color: "#000", backgroundColor: "orange", padding: 10, fontSize: 18 },
});

export default Error;
//Users/index.js
import React, { useEffect, useState } from "react";
import { View, FlatList } from "react-native";
import Item from "./item";
import axios from "axios";
import Error from "../../components/Error";
import Loading from "../../components/Loading";

const UsersScreen = () => {
 const [users, setUsers] = useState([]);
 const [loading, setLoading] = useState([true]);
 const [error, setError] = useState(null);

 useEffect(() => {
  // axios("https://jsonplaceholder.typicode.com/usersf")
  //  .then((res) => setUsers(res.data))
  //  .catch((err) => setError(err.message))
  //  .finally(() => setLoading(false));

  getData();
 }, []);

 const getData = async () => {
  try {
   const res = await axios("https://jsonplaceholder.typicode.com/users");
   setUsers(res.data);
  } catch (err) {
   setError(err.message);
  }
  setLoading(false);
 };

 if (loading) {
  return <Loading text="Loading..." />;
 }

 if (error) {
  return <Error message={error} />;
 }

 return (
  <View style={{ flex: 1 }}>
   <FlatList
    data={users}
    keyExtractor={(item) => item.id}
    renderItem={({ item }) => <Item id={item.id} name={item.name} />}
   />
  </View>
 );
};

export default UsersScreen;
//Users/item.js
import { View, Text, StyleSheet, TouchableOpacity } from "react-native";
import React from "react";
import { useNavigation } from "@react-navigation/native";

const item = ({ name, id }) => {
 const navigation = useNavigation();

 return (
  <View style={styles.container}>
   <TouchableOpacity
    onPress={() => navigation.navigate("UserDetail", { id })}
   >
    <Text style={styles.text}>{name}</Text>
   </TouchableOpacity>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  padding: 10,
  backgroundColor: "#D8D8D8",
  borderBottomWidth: 1,
 },
 text: {
  fontSize: 24,
 },
});

export default item;
//UserDetail/index.js
import { View, Text, StyleSheet, Button } from "react-native";
import React, { useEffect, useState, useLayoutEffect } from "react";
import Loading from "../../components/Loading";
import axios from "axios";
import Error from "../../components/Error";

const UserDetail = ({ route, navigation }) => {
 const { id } = route.params;

 const [userId, setUserId] = useState(id);
 const [user, setUser] = useState(null);
 const [loading, setLoading] = useState(true);
 const [error, setError] = useState(null);

 useLayoutEffect(() => {
  navigation.setOptions({
   headerRight: () => (
    <Button
     onPress={() => setUserId((id) => (id + 1 === 11 ? 1 : id + 1))}
     title="Next"
    />
   ),
  });
 }, [navigation]);

 useEffect(() => {
  // axios(`https://jsonplaceholder.typicode.com/usersf/${userId}`)
  //  .then((res) => setUser(res.data))
  //  .catch((err) => setError(err.message))
  //  .finally(() => setLoading(false));

  getData();
 }, [userId]);

 const getData = async () => {
  try {
   const { data } = await axios(
    `https://jsonplaceholder.typicode.com/usersf/${userId}`
   );
   setUser(data);
  } catch (err) {
   setError(err.message);
  }

  setLoading(false);
 };

 if (loading) {
  return <Loading text="Loading User..." />;
 }

 if (error) {
  return <Error message={error} />;
 }

 return (
  <View>
   <Text style={styles.text}>{JSON.stringify(user, null, 2)}</Text>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 text: {
  fontSize: 20,
 },
});

export default UserDetail;
İnternet sitesi https://abdullahsarihan.com
Yazı oluşturuldu 108

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.