React Native justifyContent ve alignItems

flexDirection: row —> Birincil eksen yatay.

flexDirection: column —> Birincil eksen dikey.

justifyContent: Birincil eksende elemanların nasıl konumlanacağını belirler.

alignItems: İkincil eksende elemanların nasıl konumlanacağını belirler.

import { StyleSheet, Text, View } from "react-native";

/* flexDirection: row ---> Birincil eksen yatay.
flexDirection: column ---> Birincil eksen dikey.

justifyContent: Birincil eksende elemanların nasıl konumlanacağını belirler.
alignItems: İkincil eksende elemanların nasıl konumlanacağını belirler. */

export default function App() {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <View style={styles.box1}>
    <Text>React Native</Text>
   </View>
   <View style={styles.box2}>
    {/* <Text>JavaScript</Text> */}
    <View style={[styles.child, styles.child2]}></View>
    <View style={[styles.child, styles.child3]}></View>
    <View style={[styles.child, styles.child1]}></View>
    <View style={[styles.child, styles.child4]}></View>
   </View>
  </View>
 );
}

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  backgroundColor: "yellow",
  // flexDirection: "column", //varsayılan
  flexDirection: "column",
 },
 box1: {
  backgroundColor: "gray",
  flex: 1,
  flexDirection: "rcolumn",
  justifyContent: "center",
  alignItems: "center",
 },
 // child4: {
 //  flex: 1,
 //  backgroundColor: "#ec4c4c",
 // },
 // child5: {
 //  flex: 1,
 //  backgroundColor: "aqua",
 // },
 box2: {
  backgroundColor: "bisque",
  flex: 1,
  flexDirection: "row",
  // justifyContent: "flex-start",
  // justifyContent: "center",
  // justifyContent: "space-around",
  // justifyContent: "space-between",
  // justifyContent: "flex-end",
  justifyContent: "space-evenly",
  alignItems: "center",
  // alignItems: "baseline",
  // alignItems: "stretch",
  // alignItems: "flex-end",
 },
 child: {
  width: 70,
  height: 100,
 },
 child1: {
  backgroundColor: "#ffc107",
 },
 child2: {
  backgroundColor: "#0ac556",
 },
 child3: {
  backgroundColor: "#4630eb",
 },
 child4: {
  backgroundColor: "#000",
 },
});
İnternet sitesi https://abdullahsarihan.com
Yazı oluşturuldu 108

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.