Prop Types

Componentleri çağırırken göndermiş olduğumuz propertylerin veri türlerini componentin içinde belirleyebiliyoruz. Yani title componenti text prop u için string almalıdır şeklinde tanımlamalar yapabiliriz.

Prop Type amacı component hazırladınız ve bunu paylaştınız, hangi property ye hangi tipte veri göndermeleri gerektiğini izah etmemiz gerekir.

import React from "react";
import { StyleSheet } from "react-native";
import { View, Text } from "react-native";

import PropTypes from "prop-types";

const Title = ({ isVisible, text, color, numberOfLines }) => {
 return (
  <>
   <View>
    {isVisible && (
     <Text style={[styles.title, { color: color }]}>
      {numberOfLines} - {text}
     </Text>
    )}
   </View>
  </>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 title: {
  fontSize: 30,
  fontWeight: 700,
 },
});

Title.propTypes = {
 text: PropTypes.string,
 number: PropTypes.number,
 color: PropTypes.string,
 isVisible: PropTypes.bool,
};

export default Title;
import { View, Text } from "react-native";
import React from "react";
import PropTypes from "prop-types";

const User = ({ data }) => {
 return (
  <View>
   <Text>{JSON.stringify(data, null, 2)}</Text>
  </View>
 );
};

User.propTypes = {
 data: PropTypes.shape({
  id: PropTypes.number,
  name: PropTypes.string,
 }),

 //  data: PropTypes.exact({ sadece şu fieldlar olmalı dersek exact komutu kullanılır.
 //   id: PropTypes.number,
 //   name: PropTypes.string,
 //  }),
};

export default User;
import { View, Text } from "react-native";
import React from "react";

import PropTypes from "prop-types";

const Users = ({ data }) => {
 return (
  <View>
   <Text>{JSON.stringify(data, null, 2)}</Text>
  </View>
 );
};

Users.propTypes = {
 data: PropTypes.array,
};

export default Users;
import { StyleSheet, View } from "react-native";

import Title from "./src/components/Title";
import User from "./src/components/User";
import Header from "./src/components/Header";
import Users from "./src/components/Users";

const App = () => {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Header />
   <Title
    text="React Native"
    color="red"
    number={1}
    numberOfLines={1}
    isVisible={true}
   />
   <Title text="React" color="blue" number={2} numberOfLines={2} />
   <Title text="JavaScript" color="green" number={3} numberOfLines={3} />

   <User data={{ id: 1, name: "Mehmet" }} />

   <Users data={["Ahmer", "Mehmet", "Ayşe", "Fatma"]} />
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  justifyContent: "center",
  alignItems: "center",
 },
});

export default App;

https://legacy.reactjs.org/docs/typechecking-with-proptypes.html

User componenti içinde yer alan data nin id ve name inin de type ları için PropType tanımlaması yapabiliriz.

<User data={{ id: 1, name: "Mehmet" }} /> //ifadesine surname eklenirse
<User data={{ id: 1, name: "Mehmet", surname: "Seven" }} /> //ifadesine surname eklenirse herhangi bir hata almayız (shape kullandığımız için)

//Biz bir object bekliyoruz ama bu object mutlaka şu formatta, sadece belirlenen fieldlar olmalı diyebilirsiniz; bunun için shape yerine exact tanımı kullanılır.

User.propTypes = {
 data: PropTypes.exact({
  id: PropTypes.number,
  name: PropTypes.string,
 }),
};

props tanımlarını defalarca yazmak yerine bu şekilde de kullanabiliriz.

İnternet sitesi https://abdullahsarihan.com
Yazı oluşturuldu 108

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.