Fetch İşlemleri

//Users/index.js
import { View, Text, Button, FlatList } from "react-native";
import React, { useEffect, useState } from "react";
import Item from "./item";
import Loading from "../../components/Loading";

const data = [
 {
  id: 1,
  name: "Ahmet",
 },
 {
  id: 2,
  name: "Ayşe",
 },
 {
  id: 3,
  name: "Fatma",
 },
];

const UsersScreen = () => {
 const [users, setUsers] = useState([]);
 const [loading, setLoading] = useState([true]);

 useEffect(() => {
  fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/users")
   .then((res) => res.json())
   .then((data) => setUsers(data))
   .finally(() => setLoading(false));
 }, []);

 return (
  <View style={{ flex: 1 }}>
   {loading ? (
    <Loading text="Loading..." />
   ) : (
    <FlatList
     data={users}
     keyExtractor={(item) => item.id}
     renderItem={({ item }) => <Item id={item.id} name={item.name} />}
    />
   )}
  </View>
 );
};

export default UsersScreen;
//Users/item.js
import { View, Text, StyleSheet, TouchableOpacity } from "react-native";
import React from "react";
import { useNavigation } from "@react-navigation/native";

const item = ({ name, id }) => {
 const navigation = useNavigation();

 return (
  <View style={styles.container}>
   <TouchableOpacity
    onPress={() => navigation.navigate("UserDetail", { id })}
   >
    <Text style={styles.text}>{name}</Text>
   </TouchableOpacity>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  padding: 10,
  backgroundColor: "#D8D8D8",
  borderBottomWidth: 1,
 },
 text: {
  fontSize: 24,
 },
});

export default item;
//UserDetail/index.js
import { View, Text, StyleSheet, Button } from "react-native";
import React, { useEffect, useState } from "react";
import Loading from "../../components/Loading";

const UserDetail = ({ route, navigation }) => {
 const { id } = route.params;
 const [user, setUser] = useState(null);
 const [loading, setLoading] = useState(true);

 useEffect(() => {
  fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/users/${id}`)
   .then((res) => res.json())
   .then((data) => setUser(data))
   .finally(() => setLoading(false));
 }, []);

 return (
  <View>
   {loading ? (
    <Loading text="Loading User..." />
   ) : (
    <>
     <Text style={styles.text}>UserDetail</Text>
     <Text style={styles.text}>{JSON.stringify(user, null, 2)}</Text>
    </>
   )}
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 text: {
  fontSize: 20,
 },
});

export default UserDetail;
// App.js
import * as React from "react";
import { View, Text, Button } from "react-native";
import { NavigationContainer } from "@react-navigation/native";
import BottomTabNavigator from "./src/navigation/TabNavigator";
import DrawerNavigator from "./src/navigation/DrawerNavigator";

function App() {
 return (
  <NavigationContainer>
   <DrawerNavigator />
  </NavigationContainer>
 );
}

export default App;
//src/components/Loading.js
import { View, Text, StyleSheet } from "react-native";
import React from "react";

const Loading = ({ text }) => {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Text style={styles.text}>{text}</Text>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  padding: 10,
  width: "100%",
  backgroundColor: "bisque",
 },
 text: {
  fontSize: 24,
  textAlign: "center",
 },
});

export default Loading;
İnternet sitesi https://abdullahsarihan.com
Yazı oluşturuldu 108

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.