State

Durum anlamına gelir, componentlerin durumundan bahsedeceğiz. Componentin durumu da taşıdığı verilere bağlıdır. Eğer herhangi bir component üzerindeki herhangi bir verinin değişme ihtimali varsa ve bunu ekranda gösteriyorsak o veriyi bir State olarak tanımlayabilir ve herhangi bir anda da bunun değerini değiştirebiliriz.

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.