Default Props

text prop umuz var, ve bu prop a herhangi bir ifade gönderilmediğini varsayalım, gönderilmediği için bir şey gösterilmez. Ama belli propları zorunlu kılabiliriz. bunun için isRequired ifadesini kullanılır. text ifadesi gönderilmese bile varsayılan olarak belirlediğim ifade ekrana basılacaktır. default prop tanımlarını belirleyerek uyarı ve hataların önüne geçmiş oluruz.

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.